Lediga tjänster

Uppdaterad: 2016-05-13 11:40:35

Om VA-avdelningen

VA-avdelningen arbetar med att leverera vatten och rena avlopp i Vimmerby kommun. Vi är stolta över vårt dricksvatten som 2015 utsågs till ett av Sveriges godaste kranvatten. Det är ett glatt gäng som trivs och arbetar tillsammans för att utveckla och säkra leverans och ta hand om vårt viktiga vatten. Totalt nio personer arbetar idag med VA-frågor fördelat på reningsverk, vattenverk och laboratorium. I VA-verksamheten ingår också pumpstationer, högreservoarer, tryckstegringsstationer och ledningsnät.
För att möta framtidens krav på VA-verksamheter och våra planerade utmaningar söker vi fler kompetenser till vår VA-avdelning:

 • VA-chef
 • Driftchef VA
 • VA-ingenjör
 • VA-tekniker
 

VA-CHEF

Vår nya VA-chef har det övergripande ansvaret för verksamheten inom vatten och avlopp. Tjänsten innefattar personal- och budgetansvar och ingår i företagets ledningsgrupp.

Arbetet innebär dessutom:

 • Strategiskt ansvar för utvecklingsarbete och efterlevnad av lag- och kvalitetskrav inom VA.
 • Systematisk uppföljning av förbättrings- och effektiviseringsarbete.
 • Arbeta med mål och verksamhetskrav så att de utgör ett mätbart och resultatinriktat arbete för verksamhetens alla nivåer och områden.
 • Kontinuerlig omvärldsbevakning och kontakt med myndigheter och intressenter.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är en positiv och engagerande ledare med utvecklingsfokus för ett uppdrag i ständig förändring. Du har dokumenterad ledarerfarenhet med ansvar för personal-, ekonomi- och verksamhetsfrågor. Vi förutsätter att du har relevant högskole-/universitetsutbildning för verksamhetsområdet, eller erfarenhet som bedöms som likvärdig. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom VA-verksamhet eller annan verksamhet som är relevant för uppdraget.

Vi värdesätter att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv. I rollen som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera.  För dig är det en självklarhet att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
 

DRIFTCHEF -VA

I rollen som driftchef kommer du ha det övergripande driftansvaret för samtliga VA-anläggningar och visst personalansvar. Du ansvarar för att den dagliga driften optimeras och arbetar även med strategiska frågor gällande utveckling av verksamheten.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Organisera drift, löpande övervakning och underhåll av anläggningar samt vara drivande i frågor rörande förbättringsåtgärder inom VA.
 • Daglig arbetsledning i form av skyddsronder, arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal.
 • Ta fram underlag och statistik för rapporter såsom rapportering till myndigheter, driftuppföljning, miljörapportering et cetera.
Kvalifikationer:
Vi söker dig med intresse i vatten- och avloppsfrågor. Du har erfarenhet inom området och eftergymnasial utbildning inom teknik, miljö eller VA. Det är en fördel om du kan processteknik, har ledarerfarenhet och meriterande med kunskaper inom styr- och reglerteknik. Som person är du lyhörd och har lätt för att kommunicera.
 

VA-INGENJÖR

Som VA-ingenjör kommer du arbeta med utredningar, planering och genomförande av projekt och andra för VA vidkommande uppgifter för att bibehålla och utveckla en högkvalitativ VA-struktur.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Utreda, planera och driva VA-projekt inom kommunens VA-ledningsnät. Vara sakkunnig och/eller kontakt för dimensioneringsfrågor, projektering och tekniska lösningar för ledningsnätet.
 • Arbeta med VA-tekniska frågeställningar som allmänna VA-utredningar, projekt och åtgärder avseende spill-, dag- och vattenledningsnätet.
 • Ansvara för genomförande och uppdatering av saneringsplaner på ledningsnätet och bistå med underlag för drift och underhåll av vatten- och spillvattenledningar. Tillsammans med planeringsgruppen planera och genomföra ledningsförnyelse, VA-utbyggnadsprojekt i omvandlingsområden och kommunala exploateringar.
 • Till förvaltningar och externa ledningsägare ta fram underlag för samråd, mark- och ledningsarbeten. Bistå med utredningar och underlag i kundrelaterade ärenden avseende vattentjänster.
 • Upprätta och revidera vattenskyddsområden. Revidera verksamhetsområden.
 • Ansvara för och administrera bolagets VA-databas.
Kvalifikationer:
Vi tror att du har en högskoleutbildning inom vatten- och miljöteknik, VA-teknik eller motsvarande kunskap. Du har några års praktisk erfarenhet från arbete som VA-Ingenjör och vana att bedriva utredningsarbete samt att driva projekt. Tidigare erfarenhet av byggledning är meriterande.
 

UNDERHÅLLSTEKNIKER/REPARATÖR

Vår nya underhållstekniker/reparatör kommer arbeta med service, reparationer och ombyggnadsarbeten vid våra VA-anläggningar inom kommunen. Beredskap ingår i tjänsten.

Som person behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och ha lätt för att samarbeta. Vi ser gärna att du som söker har minst 3-årig gymnasiekompetens alternativt kunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet. Du har kunskap i svetsning och vana vid reparationer av rör- och maskinutrustning. Erfarenhet från drift- och underhåll av VA-anläggningar samt elkunskap är meriterande.


För samtliga befattningar är körkort ett krav. Beredskap kan komma att ingå i samtliga tjänster.
 
Välkommen med din ansökan, senast 2016-06-03.
 
För frågor kontakta:
VD Torbjörn Swahn
Telefonnummer: 0492-76 95 54
VA-chef Göran Nilsson
Telefonnummer: 0492- 76 93 05
 
Ansökan skickas till:
vimmerby.energi@vimmerby.se
Märk ansökan med den befattning du söker.
 
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
 
OBS! Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med dessa rekryteringar.